Coğrafi İşaret ve IZA Buğdayı

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeni bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir. Coğrafi işaretler, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir. Bir bölgede bulunan bir ürün içerik bakımından diğer bölgelerde bulunan üründen farklı olabilir. Bu ürünlerin o bölgenin veya yörenin adıyla anılması, tüketiciler tarafından bu ürünlerin belli bir kaliteye sahip olduğu anlamına gelir. Ayrıca coğrafi işaret sadece bir üreticiyi korumaya almayıp belirli şartlar altında üretim yapan tüm üreticileri koruma altına alır. Coğrafi işaret sayesinde üretilen ürünün kalitesinin korunmasına ve ürünün bilinen üretim şartları altında üretilmesini sağlar. Bunun yanı sıra üretilen ürünle beraber o bölgenin adının anılması yine o bölgenin tanıtımına katkı yapmış olur.

Yukarıda anılan nedenlerle; Bolu ilinin Seben bölgesinde yetişen IZA buğdayı için 14.02.2018 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu belediyesi arasında IZA buğdayına coğrafi işaret alınması için bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolden hemen sonra IZA bulgurunun Bolu/Seben il ve ilçesine özgü olduğu konusundaki gerekli çalışmalara Bolu Belediyesi ve İzzet Baysal Üniversitesi tarafından başlanmıştır.

Coğrafi işaretin alınmasıyla; IZA buğdayının Bolu/Seben’e özgü olduğu coğrafi olarak işaretlenecek, bölge ve bölge için artı bir değer oluşturulması sağlanacak ve böylelikle bölge için ayrıca güzel bir tanıtım olanağı sağlanacaktır.