Sempozyumun Amacı

Buğday yerel (köy) çeşitlerinin gıda güvenliği ve buğday ıslahının sürekliliğinin sağlanmasındaki önemi günden güne artmaktadır. Mirza Gökgöl’ün 1925’lerde başlayan çalışmalarından bu yana, Türkiye Yerel Buğday Çeşitleri bazı kesinti dönemleri dışında, popülerliğini korumaktadır.

Yerel Buğday Çeşitleri önemli gen kaynaklarından olup bu çeşitlerden bugün de buğday ıslahında yararlanma imkanları bulunmaktadır. Bugün Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Irak vb. ülkelerde halen ekimi yapılan bu yerel çeşitlerin hem ıslah çalışmalarında hem de doğrudan ekilerek yararlanabileceği kabul edilmektedir. Dahası son zamanlarda sağlık konusunda toplumda ortaya çıkan duyarlılıkla birlikte yerel çeşitlerin bu açıdan değerlendirilmesi de zorunlu hale gelmiştir.

Bu bağlamda; 20-22 Aralık 2018’de Bolu’da yapılacak olan, Türkiye Yerel Buğdayları Sempozyumu konu üzerinde çalışan bilim insanlarını ve konunun öteki paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye Yerel Buğdayları hakkındaki son durumun kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.