Sempozyumun Kapsamı

Katılımcılar, sempozyuma dinleyici, bildirili ya da poster sunumlarıyla katılabilirler. Sunum süreleri davetli konuşmacılar için 30 dakika, sözlü sunum yapacak katılımcılar için 15 dakika olarak belirlenmiştir.

Poster sunumu yapacak olan katılımcıların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir,

  1. Posterleri 70 cm x 90 cm boyutunda olmalıdır.
  2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından en az 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  3. Posterin üst kısımlarına Bolu Belediyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sempozyum logosu konulmalıdır.
  4. Postere katkısı olanların ad ve soyadları belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir. Sorumlu yazarın mail adresi verilmelidir.

Sempozyuma katılım ücretsiz olup katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum kapsamında katılımcılar, sektörün önemli isimleriyle bir araya gelip tanışma fırsatı bulabileceklerdir.  Sempozyuma günübirlik (konaklamasız) katılımın yanı sıra, anlaşmalı otellerde konaklamalı olarak da katılmak da mümkündür.

Katılımcılara:

* Katılım sertifikası,

* Kongre genişletilmiş bildiri özetleri kitabı verlecek,

* Çay ve kahve ikramları yapılacaktır.